Texas Hold’em

Texas Hold ‘em är den idag helt dominerande pokervarianten, och det spel som de flesta nybörjare först försöker lära sig. Det passar också rätt bra, då Texas Hold ‘em i grund och botten är en av de enklare pokervarianterna, och sällan eller aldrig spelas som till exempel hi/lo, utan är mer rakt på sak: bäst pokerhand vinner. När Texas Hold ‘em uppstod är oklart, men det var någon gång i början av 1900-talet i Texas. Enligt Texansk tradition så var det i Robstown det skedde, men om det är sant är oklart.

Ett Texas Hold ‘em-parti börjar med att alla deltagare får två kort. Därefter gör alla sina insatser, varefter tre öppna kort läggs ut på bordet. De kort som läggs ut öppet delas av alla deltagare, och målet är att använda sina privata kort tillsammans med de öppna för att bygga bästa möjliga pokerhand. Efter att de första tre öppna korten lagts ut följer en andra satsningsrunda. Därefter läggs ett fjärde öppet kort ut följt av en tredje satsningsrunda. Slutligen läggs så ett femte och sista öppet kort ut, varvid alla kvarvarande deltagare gör sina sista satsningar. Vinner gör sedan helt enkelt den som kan skapa den bästa pokerhanden, eller är ensam kvar. Det faktum att det finns fem öppna kort på bordet gör att det är möjligt att den bästa pokerhanden byggs av enbart dessa.

Texas Hold ‘em är som synes inte speciellt svårt att lära sig, men det tar definitivt viss tid innan man behärskar det. Det gäller att inte enbart se vad man själv har för möjligheter, utan även vad de andra deltagarna teoretiskt sett kan bygga. Texas Hold ‘em spelas också normalt som antingen fixed limit eller no limit. Fixed limit innebär att man bara kan satsa och höja enligt vissa förbestämda summor, medan man i no limit kan satsa hur mycket man vill.