Ordlista

När man spelar poker, oavsett om det är onlinepoker eller poker på kasinon, så används ofta ord som är svåra att förstå
för den oinvigde. När du ska börja spela underlättar det därför om du känner till dessa ord och själv kan använda dem.
Många poker ord och uttryck är på engelska, det gäller framförallt om du spelar onlinepoker eftersom du då kan spela
mot spelare över hela världen. Det finns dock svenska motsvarigheter till vissa ord.

Active Player är en spelare som fortfarande är med i given.

Add-on betyder att man får möjlighet att köpa på sig fler spelmarker i slutet av återinköpsperioden i en pokerturnering.

All-in är när en spelare satsar samtliga spelmarker han eller hon har. I onlinepoker brukar man också anses vara
all-in när du blir frånkopplad, även när du har spelmarker kvar.

Bet är ett ord som används ofta i poker. Det betyder att satsa, att betta. Man lägger helt enkelt spelmarker i potten.

Blind motsvaras av mörk på svenska. De insatser som måste göras av de två spelare som sitter direkt till vänster om
given kallas för mörk, eller blind. Det är dessa satsningar som sätter igång den första satsningsrundan. Blindarna
eller mörkarna läggs innan något kort delas ut. Stor mörk, eller Big Blind är det förutbestämda belopp som satsas
av den spelare som sitter två steg till vänster medurs från given innan något kort delats ut. En Small Blind är den
summa som läggs i potten av den person som sitter direkt till vänster om given. Även detta innan korten delas ut.

Bluff är att få andra spelare att tro att man har en bättre hand än vad man egentligen har. För att bluffa kan man till
exempel betta eller höja utan att man har bra kort. Bluffar används frekvent i pokerspel.

Button eller dealer-button är en rund skiva som flyttas från spelare till spelare för att markera vem som har given.

Buy-in är den lägsta summa som krävs för att en spelare ska få spela med i ett specifikt pokerspel.

Call är det som på svenska kallas för att syna. Det innebär att en spelare väljer att satsa lika mycket som föregående bet.

Check är när en spelare väljer att inte beta när det är hans tur att agera och ingen annan har agerat före honom,
då väljer han att checka istället.

Check-raise är när en spelare först checkar och därefter höjer i samma satsningsrunda.

Flop är det första av de tre gemensamma, öppna korten som delas ut i mitten av bordet.

Fold innebär att man kastar sina kort när det är ens tur att agera.

Limit Poker är en typ av pokerspel som har en bestämd minimi och maximi nivå på betarna tillsammans
med ett bestämt antal höjningar.

No Limit Poker är motsatsen till Limit Poker, man kan beta så mycket man vill vid alla satsningsrundor.

Pass innebär att lägga sig, man passar.

Pot är helt enkelt pengarna eller spelmarkerna som ligger i mitten av bordet, den åtråvärda vinsten.

Raise betyder att man höjer den föregående beten.

Re-raise innebär att man höjer en höjning.

River är det sista kort som delas ut i alla spel.

Round of betting heter satsningsrunda på svenska. Det är då som spelarna har möjlighet att beta, checka eller höja.

Split blir det när spelet blir oavgjort och potten delas mellan spelarna.